Få plasser igjen til Finnskogtoppen

To timer fra Oslo finner du Finnskogtoppen. Et sted som gir deg mer energi, økt fysisk og psykisk velvære, god og sunn mat, spennende kurs og mange behandlingstilbud.
Dette er et innenlandsopplegg for NLFs medlemmer. Du kommer på egenhånd til Finnskogtoppen. Det er et tilbud til de som trenger komplett fysikalsk behandling. De med primært lymfødem vil blir prioritert, og de som ikke har et godt intensivbehandlingstilbud i nærmiljøet og/heller ikke har vært med tidligere. Det er ikke reservert plass for ledsagere.

Du vil få en time manuell lymfebehandling og bandasjering hver dag i 10 dager. I tillegg vil det bli satt av tid til veiledet egeninnsats og personlig oppfølging. Likemannsarbeid er en viktig del av oppholdet og det legges stor vekt på erfaringsutveksling om det å leve med lymfødem, samt informasjon om nye hjelpemidler og behandlingsformer. Fysisk aktivitet er en viktig del av oppholdet. Sammen med fysioterapeutene vil du finne aktiviteter som passer din fysiske form og interesse. Ansvarlig fysioterapeut Kristin Ruder

Full pensjon og fri benyttelse av kaffe-, te-, og fruktbar, i tillegg til alle fasiliteter så som basseng, boblebad, kneipbad, dampbad og badstue, samt dagens aktivitetsprogram med instruktør. Det er et stort utvalg av behandlinger; massasje, hud- og fotpleie og spabehandlinger. Disse må bestilles i god tid før ankomst. For oppholdet betaler du kun kr. 14.000,- + reise. Dette inkluderer alle måltider og fysioterapeut. Bindende påmelding.
Send en mail til leif.arild.eriksen@gmail.com

Kompresjonsplagg som nødvendig behandlingshjelpemiddel for lymfødem

Brev fra Helse og Omsorgsdepartementet av 07.04.2011 avklarte at alle som har behov for denne typen spesialisert behandling* skal få dekket kompresjonsstrømper og støttebandasjer – ikke kun brystkreftopererte, men alle primær- og sekundære, vi siterer:
”Siden kompresjonsstrømper og evt støttebandasjer må anses som nødvendig for å få gjennomført lymfødembehandling, anser Helse- og omsorgsdepartementet disse hjelpemidlene som behandlingshjelpemidler, som forutsettes dekket av de regionale helseforetakene (det vil si de forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene rundt om i Norge, red.anm.). Dette gjelder alle som har behov for denne typen spesialisert behandling, ikke bare brystkreftpasienter.”
Helse- og Omsorgsdepartementet skrev brev om Behandlingshjelpemidler til Helseregionene og Fylkesmennene 22.11.2011 der også kompresjonsplagg som behandlingshjelpemiddel ved lymfødembehandling er nevnt. Brevet kan leses her.
Fysioterapeut Kristin Haugen orienterte landets behandlingshjelpemiddelsentraler om lymfødemikeres behov og situasjon i et møte i 2011, og skrev en artikkel om dette møtet til Lymfeposten. Artikkelen kan leses her.
Se også brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Oslo Universitetssykehus HF
Enkelte behandlingshjelpemiddelsentraler krever at lymfødemdiagnosen er gitt av legespesialist, dvs i spesialisthelsetjenesten eller legespesialist i virksomhet med avtale med det regionale helseforetak, noe som da utelukker at fastlege (med eller uten spesialistudanning) eller fysioterapeut alene kan rekvirere/søke om utstyret.