Nytt navn på forbundet

På årsmøtet i april la foreningen til et markedsføringsnavn: NLLF Norsk lymfødem- og lipødemforbund.

Dette for å tydeliggjøring inkluderingen av lipødempasienter som alltid har hatt en plass i foreningen.
Det skal lages nye nettsider, – og da vil også lipødemregistrering bli mulig ved innmelding.

Juridisk (og i Brønnøysundregisteret) er foreningens navn Norsk lymfødemforening, som før.
Leder for det nye styret er Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen

Bildet fra venstre: Hilde Melhus (nestleder), Johanne-Marie A. Godtliebsen (leder), Merete Walla (økonomiansvarlig), Charlotte Espejord Jakobsen (sekretær), Olga Marie Bekkelund (styremedlem), Arnhild Moheim (varamedlem) og Ragna Karlsen (varamedlem).