Kreft påvirker yrkeskarrieren hos unge

Både helsepersonell, NAV og arbeidsgivere trenger mer kunnskap om kreftoverlevere og seneffekter, mener overlege og forsker Cecilie Kiserud, førsteforfatter av en norskledet studie som ble presentert i Madrid i september.

Kiserud er overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft. Studien viser at seneffekter av sykdommen kan oppstå år etter kreftbehandlingen og at både helsepersonell, NAV-systemet og arbeidgivere trenger økt kunnskap om dette.

Særlig de som har hatt brystkreft opplevde senplager som lymfeødem og hos pasienter som har fatigue, så påvirker dette negativt på arbeidsevnen, så det er derfor viktig med norske tall på dette.

Lymfeposten vil komme tilbake med mer info om dette i et senere nummer.

Les hele artikkelen i her:

 

 

 

Tillitsvalgskonferanse i Drammen

Helgen 13-15. Oktober arrangerte sentralstyret årets tillitsvalgtkonferanse i Drammen.

Tema på konferansen var;

  • * Hvordan søke midler (Funkis)
  • * Likepersonsopplæring
  • * Informasjon fra web-utvalget, ny web-side

På årets konferanse deltok ca 20 personer fra 9 ulike lokallag.

Mye nyttig informasjon, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Nye brosjyrer klare

Endelig er de nye brosjyrene klare. Siden forbundet fikk nytt navn og ny web, måtte også en del brosjyrematerell produseres på nytt. I tillegg info om lipødem. Nå er dette klart, og t opplag leveres til kontoret i Oslo i begynnelasen av oktober. Da er det bare å bestille. Ønskes brosjyren i PDF format (elektronisk) så gi beskjed til Edita på kontoret, da sendes en versjon direkte til lokalforeningen. Da kan man selv digitaltrykke eller kopiere opp det antall man ønsker.

Brosjyrene kommer også i elektronisk HTML5 format slik at de passer inn på PC, nettbrett eller telefon. Linken kommer i løpet av en par dager på denne siden, og kommer også i egen E-post til lokallagene via kontoret.