Nytt styre i NLLF

Landsmøtet i NLLF er nå avholdt. Allerede fredag kl 10.30 møttes delegater til likepersonskonferanse for å  diskutere og få mer informasjon om hva likestillingspersoner gjør. Tilstede var også helsecoach Elisabeth Refring og møtet avsluttet med plenumsdiskusjon og erfaringsutvekslinger.

Årsrapport og økonomi ble godkjent uten store kommentarer. Navnet Norsk lymfødem- og lipødemforbund ble foreslått endret til ødemforbundet, alternativt utsatt for diskusjon i lokalavdelingene, men etter en del diskusjon ble det vedtatt med flertall at dagens navn står og at det også nå endres i Brønnøysund slik at dagens navn er det juridiske korrekte.

Landsmøte vedtok styrets foreslåtte virksomhetsplan og at det skalopprettes en gruppe som skal jobbe for å fremme informasjon til og for menn med lymfødem. Leder for dette ble nyvalgt styremedlem Per Strand. Lymfeposten kommer med fyldig dekning og referat i Lymfeposten.

Nytt styre ble:

Heidi Rosander Lund – leder
Hilde Melhus – nestleder
Merete Walla – økonomiansvarlig
Olga Marie Bekkelund – styremedlem
Elin Madsen – styremedlem
Anne Fehn – styremedlem
Per Strand – varamedlem
Karen Borsholm – varamedlem

 

 

Eldre utgaver av Lymfeposten på nett

Nå finner du alle eldre utgivelser av Lymfeposten som lå på den gamle websiden på vår nye web.

Gå inn på medlemsområdet med passord, klikk på Lymfeposten og nederst på siden vil du finne oversikten som linker. Klikk på den utgaven du ønsker å lese og du vil se en PDF utgave i nettleseren din.

Red.