Vellykket Arendalsuka

Mange fremmøtte på NLLFs stand og flere som stoppet opp for å prate om både Lymfødem og lipødem. Blant dem også kjente rikspolitikere. JA, deltagelse i Arendalsuka er viktig. Her treffer vi alle. Både beslutningstakere og nye medlemmer. Og nye medlemmer ble det direkte etter NLLF kafémøte “Fett er ikke fett” som trakk fullt hus og stormende jubel. Et fornøyd styre ønsker allerede nå å igangsette og planlegge neste års uke. Se i Lymfeposten et fyldig referat fra kafémøtet.

Svenska Ödemförbundet inviterer

Det Nordiska Patientrådet för lymf- och lipödem inviterer til møte og konferanse i Stocholm 7, 8, og 9. september. Norge deltar med leder Heidi og nestleder Hilde. Lørdag samles både Sverige, Norge, Danmark og Førøyene for å presentere de forskjellige organisasjonen og planer for fremtiden. Det er viktig å bli enige i hvordan vi best kan jobbe sammen. Vi har mange likheter og noen forskjeller.

Søndag starter med foredrag av professor Karen Herbst fra den svenske forskergruppen Tam Dercum etterfulgt av en presentasjon og diskusjon med Margareth Sneddon, leder i ILF og  Britsh Lymphology Society. Det er utstilling av de fleste kompresjonsløsninger og tekniske løsninger for ødempasienter og mye mer. Lymfeposten deltar og vil rapportere til alle våre medlemmer.