Helsepartiet på besøk

Under siste styremøte i september stakk Helsepartiet innom. Det var en nyttig opplevelse for begge parter. Helsepartiet har som eneste parti programfestet lymfødem behandling. Nå søker de mer kunnskap om både lymfødem og lipødem, noe styret informerte om med glede. Helsepartiet på sin side bidro med gode tips om hvordan nå frem politisk, og hvordan bli eksponert i media. Det ble en intressant time for begge parter. Det viser seg at Helsepartiets grunnlegger Lise Askvik selv sliter med lymfødem etter kreft.

På bildet ser vi fra venstre, Helsepartiets politiske nestor Lene Haug, grunnlegger Lise Askvik og NLLFs formann og nestformann, Heidi Rosander Lund og Hilde Melhuus

Russland neste?

Leder for NLLF Hålogaland, Olga Marie Bekkelund er med i et spesielt og spennede samarbeid med brystkreftpasienter i Murmansk i Russland.

Der er det satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe for å hjelpe til med å opprette selvhjelpsgrupper og hjelpe til med opplæring av likepersonsarbeid i Murmansk. Prosjektgruppen er sammensatt av damer fra Vesterålen, Finnsnes og Harstad brystkreftforening.
Sammen med deltagerne i Murmansk har man kalt både gruppen og selvhjelpsprosjektet for Darina. Prosjektet er godkjent og styrt fra Helse og omsorgsdept. På det første samarbeidsmøte 8-10. sept i Kautokeino kom det frem at det er stort behov for hjelp til å få igang lymfødembehandling for kvinner som er blitt brystkreftoperert i Russland. Det er i dag ingen tilbud eller behandling denne pasientgruppen og man ønsker å få satt i gang snarest mulig med tilbud. Hvordan dette skal gjøres er ikke helt klarlagt enda, men ting er på gang.
-Vi vil prøve å trekke inn både fysioterapeuter med kompetanse i lindrende behandling og med tiden også leger, sier Olga Marie Bekkelud til Lymfeposten. -Jeg lover å holde dere oppdatert på fremdriften i prosjektet. Vi skal ha et nytt samarbeidsmøte i november, og da ser vi hvor langt vi er kommet, avslutter Olga Marie til Lymfeposten.

Bildet bak fra venstre: Maria Petrova, Ann-Kirsti Haugnes, Maria Obodorskaya, Irina Chernykk. Foran: Olga Marie Bekkelund, Irina Ivanova