Sentralstyremøte

I desember møttes sentralstyret til møte. Det er mange saker å ta opp, så møtet tar hele dagen. Det forberedes til landsmøte, og søknader skal gjennomgås. Her ser vi hele sentralstyret samlet.