Aktuell saker

News page intro description.

Vellykket Arendalsuka

Mange fremmøtte på NLLFs stand og flere som stoppet opp for å prate om både Lymfødem og lipødem. Blant dem også kjente rikspolitikere. JA, deltagelse i Arendalsuka er viktig. Her treffer vi alle. Både beslutningstakere og nye medlemmer. Og nye medlemmer ble det direkte etter NLLF kafémøte “Fett er ikke fett” som trakk fullt hus og stormende jubel. Et fornøyd styre ønsker allerede nå å igangsette og planlegge neste års uke. Se i Lymfeposten et fyldig referat fra kafémøtet.

Svenska Ödemförbundet inviterer

Det Nordiska Patientrådet för lymf- och lipödem inviterer til møte og konferanse i Stocholm 7, 8, og 9. september. Norge deltar med leder Heidi og nestleder Hilde. Lørdag samles både Sverige, Norge, Danmark og Førøyene for å presentere de forskjellige organisasjonen og planer for fremtiden. Det er viktig å bli enige i hvordan vi best kan jobbe sammen. Vi har mange likheter og noen forskjeller.

Søndag starter med foredrag av professor Karen Herbst fra den svenske forskergruppen Tam Dercum etterfulgt av en presentasjon og diskusjon med Margareth Sneddon, leder i ILF og  Britsh Lymphology Society. Det er utstilling av de fleste kompresjonsløsninger og tekniske løsninger for ødempasienter og mye mer. Lymfeposten deltar og vil rapportere til alle våre medlemmer.

 

Nytt styre i NLLF

Landsmøtet i NLLF er nå avholdt. Allerede fredag kl 10.30 møttes delegater til likepersonskonferanse for å  diskutere og få mer informasjon om hva likestillingspersoner gjør. Tilstede var også helsecoach Elisabeth Refring og møtet avsluttet med plenumsdiskusjon og erfaringsutvekslinger.

Årsrapport og økonomi ble godkjent uten store kommentarer. Navnet Norsk lymfødem- og lipødemforbund ble foreslått endret til ødemforbundet, alternativt utsatt for diskusjon i lokalavdelingene, men etter en del diskusjon ble det vedtatt med flertall at dagens navn står og at det også nå endres i Brønnøysund slik at dagens navn er det juridiske korrekte.

Landsmøte vedtok styrets foreslåtte virksomhetsplan og at det skalopprettes en gruppe som skal jobbe for å fremme informasjon til og for menn med lymfødem. Leder for dette ble nyvalgt styremedlem Per Strand. Lymfeposten kommer med fyldig dekning og referat i Lymfeposten.

Nytt styre ble:

Heidi Rosander Lund – leder
Hilde Melhus – nestleder
Merete Walla – økonomiansvarlig
Olga Marie Bekkelund – styremedlem
Elin Madsen – styremedlem
Anne Fehn – styremedlem
Per Strand – varamedlem
Karen Borsholm – varamedlem

 

 

Eldre utgaver av Lymfeposten på nett

Nå finner du alle eldre utgivelser av Lymfeposten som lå på den gamle websiden på vår nye web.

Gå inn på medlemsområdet med passord, klikk på Lymfeposten og nederst på siden vil du finne oversikten som linker. Klikk på den utgaven du ønsker å lese og du vil se en PDF utgave i nettleseren din.

Red.

Møte på Stortinget

2. februar besøkte nestleder Hilde Melhus andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Sveinung Stensland. Et godt møte hvor vi i NLLF fikk lagt fram våre medlemmers største utfordringer: Likebehandling av pasienter uansett geografi (diagnose, kompresjonsmateriell, behandling) kompetanse om diagnosene blant personell i både primær-og spesialisthelsetjenesten og deriblant mangelen av lymfolog i Norge. Et annet viktig tema var kirurgisk behandling som forebyggende middel mot uførhet bør tilbys og at ICD-11 må bli gjeldende så fort denne kommer i 2018.

Vår politiske komité er i gang.

Kreft påvirker yrkeskarrieren hos unge

Både helsepersonell, NAV og arbeidsgivere trenger mer kunnskap om kreftoverlevere og seneffekter, mener overlege og forsker Cecilie Kiserud, førsteforfatter av en norskledet studie som ble presentert i Madrid i september.

Kiserud er overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft. Studien viser at seneffekter av sykdommen kan oppstå år etter kreftbehandlingen og at både helsepersonell, NAV-systemet og arbeidgivere trenger økt kunnskap om dette.

Særlig de som har hatt brystkreft opplevde senplager som lymfeødem og hos pasienter som har fatigue, så påvirker dette negativt på arbeidsevnen, så det er derfor viktig med norske tall på dette.

Lymfeposten vil komme tilbake med mer info om dette i et senere nummer.

Les hele artikkelen i her:

 

 

 

Tillitsvalgskonferanse i Drammen

Helgen 13-15. Oktober arrangerte sentralstyret årets tillitsvalgtkonferanse i Drammen.

Tema på konferansen var;

  • * Hvordan søke midler (Funkis)
  • * Likepersonsopplæring
  • * Informasjon fra web-utvalget, ny web-side

På årets konferanse deltok ca 20 personer fra 9 ulike lokallag.

Mye nyttig informasjon, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Nye brosjyrer klare

Endelig er de nye brosjyrene klare. Siden forbundet fikk nytt navn og ny web, måtte også en del brosjyrematerell produseres på nytt. I tillegg info om lipødem. Nå er dette klart, og t opplag leveres til kontoret i Oslo i begynnelasen av oktober. Da er det bare å bestille. Ønskes brosjyren i PDF format (elektronisk) så gi beskjed til Edita på kontoret, da sendes en versjon direkte til lokalforeningen. Da kan man selv digitaltrykke eller kopiere opp det antall man ønsker.

Brosjyrene kommer også i elektronisk HTML5 format slik at de passer inn på PC, nettbrett eller telefon. Linken kommer i løpet av en par dager på denne siden, og kommer også i egen E-post til lokallagene via kontoret.

Ny rutine for refusjon av utgifter til fysioterapi etter behandlingsreise I EØS-land

Helfo har i brev til Norsk Lymfødemforening orientert om at de har fått tilgang til et nytt system, IMI, som gjør at Helfo fra 1.7.2017 vil sjekke gyldig offentlig autorisasjon til helsepersonell i det landet behandlingen foregår. Dette er aktuelt for alle som får behandling av fysioterapeuter i andre EØS land.
På telefon presiseres at praksis endres når det søkes om dekning av utgifter til fysioterapi i et annet EØS-land. Dette fordi systemet muliggjør oppdatert informasjon fra behandlingslandets myndigheter om helsepersonell i et annet EØS-land har gyldig offentlig autorisasjon og om han/hun har adgang til å praktisere i behandlingslandet.
Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden, er også omtalt i brevet. Bl.a. skal det dokumenteres at behandler har offentlig autorisasjon som fysioterapeut/manuellteraput som er gyldig i behandlingslandet.
Dette innebærer at Oslo og Akershus Lymfødemforening ikke kommer til å arrangere behandlingsreise til Lanzarote i 2018, slik vi har gjort i flere år. Reiseutvalget for behandlingsreisen har ikke søkt om offentlig autorisasjon i Spania for fysioterapeutene vi har med på behandlingsreisen. Og uten at autorisasjonen i Spania er ordnet på forhånd, tar vi ikke sjansen på å arrangere behandlingsreise hvor deltakeren ikke er sikret å få refundert utgiftene til fysioterapi.
Vi ser på muligheten for å skaffe våre norske fysioterapeuter en slik autorisasjon, for om mulig å arrangere behandlingsreise med våre norske behandlere igjen i 2019.

Hilsen Unni Andreassen
Leder for Reiseutvalget i OAL