Aktuell saker

News page intro description.

Ledige plasser til Finnskogtoppen

Det er fremdeles ledige plasser til sommerens beste opplevelse!
Bli med til Finnskogtoppen 19/8 – 31/8. Vi har fremdeles noen ledige plasser. Dette er et innenlandsopplegg for NLLFs medlemmer.  Det er et tilbud til de som trenger komplett fysikalsk behandling.  De med primært lymfødem vil blir prioritert, og de som ikke har et godt intensivbehandlingstilbud i nærmiljøet og/heller ikke har vært med tidligere.

Vi har utsatt påmeldingsfristen  slik at du fremdeles kan melde deg på!
Fyll ut skjemaet du fant i siste nr av Lymfeposten og send det til: ruder@online.no. Evt pr post til Kristin Ruder, Tønsberg Lymfødemklinikk, Barlindveien 2, 3118 Tønsberg.
Har du ikke Lymfeposten hos deg, finner du Finnskogtoppen og påmelding på web ved å klikke HER!

 

Nytt styre i NLLF

Landsmøtet i NLLF er nå avholdt. Allerede fredag kl 10.30 møttes delegater til likepersonskonferanse for å  diskutere og få mer informasjon om hva likestillingspersoner gjør. Tilstede var også helsecoach Elisabeth Refring og møtet avsluttet med plenumsdiskusjon og erfaringsutvekslinger.

Årsrapport og økonomi ble godkjent uten store kommentarer. Navnet Norsk lymfødem- og lipødemforbund ble foreslått endret til ødemforbundet, alternativt utsatt for diskusjon i lokalavdelingene, men etter en del diskusjon ble det vedtatt med flertall at dagens navn står og at det også nå endres i Brønnøysund slik at dagens navn er det juridiske korrekte.

Landsmøte vedtok styrets foreslåtte virksomhetsplan og at det skalopprettes en gruppe som skal jobbe for å fremme informasjon til og for menn med lymfødem. Leder for dette ble nyvalgt styremedlem Per Strand. Lymfeposten kommer med fyldig dekning og referat i Lymfeposten.

Nytt styre ble:

Heidi Rosander Lund – leder
Hilde Melhus – nestleder
Merete Walla – økonomiansvarlig
Olga Marie Bekkelund – styremedlem
Elin Madsen – styremedlem
Anne Fehn – styremedlem
Per Strand – varamedlem
Karen Borsholm – varamedlem

 

 

Eldre utgaver av Lymfeposten på nett

Nå finner du alle eldre utgivelser av Lymfeposten som lå på den gamle websiden på vår nye web.

Gå inn på medlemsområdet med passord, klikk på Lymfeposten og nederst på siden vil du finne oversikten som linker. Klikk på den utgaven du ønsker å lese og du vil se en PDF utgave i nettleseren din.

Red.

Møte på Stortinget

2. februar besøkte nestleder Hilde Melhus andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Sveinung Stensland. Et godt møte hvor vi i NLLF fikk lagt fram våre medlemmers største utfordringer: Likebehandling av pasienter uansett geografi (diagnose, kompresjonsmateriell, behandling) kompetanse om diagnosene blant personell i både primær-og spesialisthelsetjenesten og deriblant mangelen av lymfolog i Norge. Et annet viktig tema var kirurgisk behandling som forebyggende middel mot uførhet bør tilbys og at ICD-11 må bli gjeldende så fort denne kommer i 2018.

Vår politiske komité er i gang.

Kreft påvirker yrkeskarrieren hos unge

Både helsepersonell, NAV og arbeidsgivere trenger mer kunnskap om kreftoverlevere og seneffekter, mener overlege og forsker Cecilie Kiserud, førsteforfatter av en norskledet studie som ble presentert i Madrid i september.

Kiserud er overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft. Studien viser at seneffekter av sykdommen kan oppstå år etter kreftbehandlingen og at både helsepersonell, NAV-systemet og arbeidgivere trenger økt kunnskap om dette.

Særlig de som har hatt brystkreft opplevde senplager som lymfeødem og hos pasienter som har fatigue, så påvirker dette negativt på arbeidsevnen, så det er derfor viktig med norske tall på dette.

Lymfeposten vil komme tilbake med mer info om dette i et senere nummer.

Les hele artikkelen i her:

 

 

 

Tillitsvalgskonferanse i Drammen

Helgen 13-15. Oktober arrangerte sentralstyret årets tillitsvalgtkonferanse i Drammen.

Tema på konferansen var;

  • * Hvordan søke midler (Funkis)
  • * Likepersonsopplæring
  • * Informasjon fra web-utvalget, ny web-side

På årets konferanse deltok ca 20 personer fra 9 ulike lokallag.

Mye nyttig informasjon, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Nye brosjyrer klare

Endelig er de nye brosjyrene klare. Siden forbundet fikk nytt navn og ny web, måtte også en del brosjyrematerell produseres på nytt. I tillegg info om lipødem. Nå er dette klart, og t opplag leveres til kontoret i Oslo i begynnelasen av oktober. Da er det bare å bestille. Ønskes brosjyren i PDF format (elektronisk) så gi beskjed til Edita på kontoret, da sendes en versjon direkte til lokalforeningen. Da kan man selv digitaltrykke eller kopiere opp det antall man ønsker.

Brosjyrene kommer også i elektronisk HTML5 format slik at de passer inn på PC, nettbrett eller telefon. Linken kommer i løpet av en par dager på denne siden, og kommer også i egen E-post til lokallagene via kontoret.

Ny rutine for refusjon av utgifter til fysioterapi etter behandlingsreise I EØS-land

Helfo har i brev til Norsk Lymfødemforening orientert om at de har fått tilgang til et nytt system, IMI, som gjør at Helfo fra 1.7.2017 vil sjekke gyldig offentlig autorisasjon til helsepersonell i det landet behandlingen foregår. Dette er aktuelt for alle som får behandling av fysioterapeuter i andre EØS land.
På telefon presiseres at praksis endres når det søkes om dekning av utgifter til fysioterapi i et annet EØS-land. Dette fordi systemet muliggjør oppdatert informasjon fra behandlingslandets myndigheter om helsepersonell i et annet EØS-land har gyldig offentlig autorisasjon og om han/hun har adgang til å praktisere i behandlingslandet.
Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden, er også omtalt i brevet. Bl.a. skal det dokumenteres at behandler har offentlig autorisasjon som fysioterapeut/manuellteraput som er gyldig i behandlingslandet.
Dette innebærer at Oslo og Akershus Lymfødemforening ikke kommer til å arrangere behandlingsreise til Lanzarote i 2018, slik vi har gjort i flere år. Reiseutvalget for behandlingsreisen har ikke søkt om offentlig autorisasjon i Spania for fysioterapeutene vi har med på behandlingsreisen. Og uten at autorisasjonen i Spania er ordnet på forhånd, tar vi ikke sjansen på å arrangere behandlingsreise hvor deltakeren ikke er sikret å få refundert utgiftene til fysioterapi.
Vi ser på muligheten for å skaffe våre norske fysioterapeuter en slik autorisasjon, for om mulig å arrangere behandlingsreise med våre norske behandlere igjen i 2019.

Hilsen Unni Andreassen
Leder for Reiseutvalget i OAL

Åpne opp, når du skal drive egenbehandling eller i pulsator

Det er viktig å ta ansvar for egen helse og ikke bare legge seg i hendene på leger og fysioterapeuter.
Noe vi selv kan gjøre i tillegg til å holde vekten, være fysisk aktiv og gå til lymfødembehandling er selvdrensje, engendrenasje, – kall det hva du vil.
Lymfeposten har to ganger publisert en utmerket liten brosjyre utarbeidet i Danmark, først i 2008, og så som ønskereprise i 2013. Det kan være på sin plass å løfte den opp i lyset igjen. Så her er den i sin helhet:

Uansett om det er høyre eller venstre, arm eller ben som skal dreneres – starter man alltid med å åpne opp for lymfeflyten ved å stimulere i hals- gropen og under/bak ørene – der overgangen fra lymfesystemet til venesystemet ligger. Alle starter altså på samme måte med de samme hals-grepene.

Grep som anvendes:

* Strykninger *

Stående sirkler: Hånden blir lagt flatt på huden, og huden blir lett for- skjøvet i en sirkel. Sirklen ”står” på samme sted. Grepet har en trykkfase og en avspenningsfase. Trykkfasens retning er alltid i avløpsretningen. Rytmen i grepene er alltid meget langsom og lett (så lett at du kunne brukt det på øyelokket ditt). Tell derfor: 21-22-23-24-25. Alle grep gjentas 5 ganger.

 

Hals

Start med 5 lette sirkelbevegelser over kragebenet – lymfesystemets innfallsport til venesystemet – også kalt ”saltkaret”. Husk den rolige rytmen.

Gjør deretter 5 lette sirkelbevegelser rett under øret (på begge sider, – bruk begge hender samtidig).

Gjenta 2 ganger. Avslutt med 5 sirkelbevegelser i ”saltkaret”.

Lymfeposten har fått lov til å oversette brosjyrene og gjengi dem som bilag. De originale tekstene er skrevet av fysioterapeutene Brita Hertz, Regionshospitalet Viborg, Anne Marie Damgaard og Karin Schultz, Regionshospitalet Herning og Inger Rønne, Regionshospitalet Holstebro. Illustrasjonene er laget av ergoterapeut Marie Gade, Regionshospitalet Viborg.